Koncepty

Obnova kláštora Kapucínov, Mariánske námestie, Žilina

Žilina – Mariánske námestie
Cieľom návrhu bolo zachovanie kultúrno-historických hodnôt a podporiť ich. Vytvoriť prostredie pre osvetu a celodenné stretávanie ľudí, najmä mládeže.

Obnova kláštora Kapucínov, Mariánske námestie, Žilina Obnova kláštora Kapucínov, Mariánske námestie, Žilina Obnova kláštora Kapucínov, Mariánske námestie, Žilina Obnova kláštora Kapucínov, Mariánske námestie, Žilina Obnova kláštora Kapucínov, Mariánske námestie, Žilina Obnova kláštora Kapucínov, Mariánske námestie, Žilina Obnova kláštora Kapucínov, Mariánske námestie, Žilina Obnova kláštora Kapucínov, Mariánske námestie, Žilina Obnova kláštora Kapucínov, Mariánske námestie, Žilina Obnova kláštora Kapucínov, Mariánske námestie, Žilina Obnova kláštora Kapucínov, Mariánske námestie, Žilina Obnova kláštora Kapucínov, Mariánske námestie, Žilina Obnova kláštora Kapucínov, Mariánske námestie, Žilina Obnova kláštora Kapucínov, Mariánske námestie, Žilina Obnova kláštora Kapucínov, Mariánske námestie, Žilina