Koncepty

Vinný závod-Vintage, Most pri Bratislave

Most pri Bratislave
Architektonickým zámerom je stvárnenie neďalekej panorámy Malých Karpát vo forme krivky ,ktorá je transformovaná ako deliaci prvok presklených plôch fasády v časti pre návštevníkov aj v časti výroby. Základná myšlienka návrhu vychádza z napodobeniny prvku pripomínajúceho vinársku atmosféru – vinného kalicha. Fasáda presklenej komunikačnej časti symbolizuje vinný záhon.

--> SPRIEVODNÁ SPRÁVAVinný závod-Vintage, Most pri Bratislave Vinný závod-Vintage, Most pri Bratislave Vinný závod-Vintage, Most pri Bratislave Vinný závod-Vintage, Most pri Bratislave Vinný závod-Vintage, Most pri Bratislave Vinný závod-Vintage, Most pri Bratislave Vinný závod-Vintage, Most pri Bratislave Vinný závod-Vintage, Most pri Bratislave Vinný závod-Vintage, Most pri Bratislave Vinný závod-Vintage, Most pri Bratislave Vinný závod-Vintage, Most pri Bratislave Vinný závod-Vintage, Most pri Bratislave Vinný závod-Vintage, Most pri Bratislave