Činnosti

Projektovanie

Hlavným kritériom pri navrhovaní je vymýšľať a tvoriť s rozumom. Snažíme sa, aby sme premenili sny o bývaní našich klientov na realitu. Ponúkame neobmedzené množstvo konzultácií s cieľom vytvoriť originálny projekt, ktorý spĺňa všetky požiadavky a štandardy jednotlivcov. Projektujeme od jednoduchých stavieb až po zložitejšie objekty. Architektonická štúdia tvorí podklad a prvotné spracovanie návrhu pred samotnými výkresmi pre stavebné konanie a realizáciu.

Projekt sa dá spracovať ako celok zo všetkými profesiami alebo jednotlivo po častiach, záleží na dohode.

Projekt obsahuje:

 • 1. Sprievodnú správu
 • 2. Technickú správu
 • 3. Výkresy ( 1:50, 1:100):
  • základy
  • pôdorys
  • rez
  • krov
  • pohľady
  • stavebné detaily
  • strecha
 • 4. Výkaz výrobkov:
  • podlahy
  • okná
  • dvere
  • strecha
  • obvodový plášť
 • 5. Projekty profesistov:
  • Projekt statiky

   Obsahuje: technickú správu, výkresy skladby stropov, výkresy výstuže a tvaru stropných dosiek, vencov, prekladov a schodíšť a výkaz spotreby materiálu.

  • Projekt ústredného vykurovania

   Obsahuje: technickú správu, spotrebu energie na vykurovanie, výkresy rozvodov ústredného kúrenia, schému zapojenia kotla, umiestnenie, dimenzie vykurovacích telies a výkaz materiálu.

  • Projekt domového plynovodu

   Obsahuje: technickú správu, výkresy domového plynovodu a výkaz materiálu.

  • Projekt zdravotechniky

   Obsahuje: technickú správu, výkresy vnútorného vodovodu, domovej kanalizácie a výkaz materiálu.

  • Projekt elektroinštalácie

   Obsahuje: technickú správu, rozvody zásuvkovej, svetelnej a motorickej elektroinštalácie, slaboprúdové rozvody, schému rozvádzača a výkaz materiálu.

  • Projekt požiarnej bezpečnosti

   Obsahuje: technickú správu, výpočet, pôdorysy, rezy

  • Energetický certifikát

   Obsahuje: výpočet prestupu tepla konštrukciou, potreba tepla na prevádzku domu.

  • Rozpočet

   Obsahuje: položkový rozpočet stavby.

Vizualizácie

Hlavným kritériom pri tvorbe vizualizácií je zhmotnenie predstáv investora do reálnej podoby. Jedná sa o perspektívne a priestorové 3D zobrazenie navrhovaného plošného podkladu.

Rekonštrukcie

Hlavnou úlohou je prepracovanie existujúceho objektu, podľa predstáv a nárokov investora.

Projekt rekonštrukcie obsahuje:

1. Projekt skutkového stavu:

Projektová dokumentácia obsahuje skutkový stav so zakreslením všetkých zmien na stavbe, to znamená so zakreslením búracích prác a novovybudovaných konštrukcií.

Predmetom Projektu sú:

 • Pôdorysy pôvodného stavu
 • Rez objektom pôvodného stavu
 • Výkres stropu (v prípade zmien, ktoré sa týkajú tejto konštrukcie)
 • Výkres krovu
 • Pohľady na stavbu

* poznámka: všetky výkresy obsahujú zakreslenia so zmenami- búracie práce a novovybudované konštrukcie

2. Projekt nového stavu

so všetkými náležitosťami Projektu pre stavebné povolenie (viď v časti Projekt pre stavebné povolenie)

Tvorí ho:

 • 1. Statický posudok
 • 2. Architektúra konštrukčná časť
 • 3. TZB- Zdravotechnika
 • 4. Vykurovanie
 • 5. Elektroinštalácia
 • 6. Protipožiarna bezpečnosť